Printed fromChabadofLA.com
ב"ה

Mazal Tov To:

Wednesday, 19 October, 2011 - 12:11 am

 • Rabbi and Mrs. Yossi Schneerson on the birth of their grandson.

Upcoming Birthdays:

 • Schneur Zalman Raichik - 22 Tishrei
 • Chaim Plotkin - 23 Tishrei
 • Mr. Yoni Pelman - 24 Tishrei
 • Yosef Meir Weiss - 24 Tishrei
 • Sruly Glabman - 26 Tishrei
 • Mr. Yehosuah Goldman - 27 Tishrei
 • Asher Katz - 28 Tishrei
 • Sholom Dovber Thaler - 28 Tishrei
 • Levi Yitzchak Allison - 29 Tishrei

Upcoming Anniversaries:

 • Mr. and Mrs. Jon Engelson - 24 Tishrei
 • Rabbi and Mrs. Dovi Gorelik - 28 Tishrei
 • Mr. and Mrs. Yossi Goldman - 29 Tishrei
 • Rabbi and Mrs. Zali Munitz - 29 Tishrei
Comments on: Mazal Tov To:
There are no comments.